Velkommen til

MariTerm er et fortak med virksomhet først og fremst innen transportsektoren. Vi arbeider med konsulentvirksomhet, utdannelse og forskningsaktiviteter hovedsakelig innen følgende områder; mondulbaserte godstransporter, lastsikring, Managementsystemer for rederier og havner, kontroll av godsskader, havariutredninger og fartøys stabilitet.

Lastehåntering og transportveger for sjøfart, landeveg og jernbane analyseres og optimaliseres for å presentere optimale og kvalitetssikre transportløsninger. Foretaket driver virksomhet i Sverige.

MariTerm AB
Post Box 74
SE-263 21 Höganäs
Tel 0046 42 33 31 00
Fax 0046 42 33 31 02
info@mariterm.se

MariTerm AB er et konsulentforetak som arbeider med utredninger, 
       forskning og utdannelse som gjelder godstransport, managementsystem, 
       lastsikring og farlig gods.

Aktuellt

På oppdrag fra SAGIT arrangerte MariTerm AB den 19. oktober 2005 Nordisk Lastsikringskonferanse på Stockholmmessen i samband med den Tekniske Messen og Lager & Transport. På konferansen ble det bahandlet bl.a fordeling av ansvar for lastsikring blant de ulike aktørene i transportkjeden. Klikk her for mer informasjon.

Kontakt oss   |     In English   |     På Svenska